शरीरशास्त्र

प्राचीन कथा

5 प्राचीन कथा|old ancient stories in marathi|

5 प्राचीन कथा|old ancient stories in marathi म्हातारपण आणि मृत्यूबद्दल अनेक समाजांमध्ये अनेककल्पित कथा किंवा मिथ्य रूढ असतात. त्यांचा अभ्यास फारअर्थपूर्ण ठरतो. अनेक कल्पित कथांमध्ये एक समान धागा असतो. तो म्हणजेकोणीतरी कोणाला तरी त्याचे तारुण्य…


शैक्षणिक

तुमचे जीवशास्त्रीय वय कसे माहीत कराल ? biological age vs Actual age

जीवशास्त्रीय वय प्रत्येकाला दोन वये असतात. आपण ज्याला वय म्हणतो, म्हणजे शाळा, कॉलेजात लावतो, नोकरीसाठी सांगतो, ज्याच्याप्रमाणे वाढदिवस साजरे करतो आणि जन्मलेल्या दिवसापासून जे काळाबरोबर सतत वाढत जाते, त्या कालक्रमिक (Chronological) वयाशी आपण सर्वजण चांगले…