Sex education

प्रेम/True love

प्रेम|10 True love signs|How to Identify True Love?

10 true love sign प्रेम, की मोह ? आमचे एकमेकांवर प्रेम आहे नि त्यासाठी आम्हीविवाहबद्ध होण्याचे ठरवले, असे जेव्हा म्हटले जाते, त्या वेळी‘प्रेम’ व ‘मोह’ ह्यांतील फरकच कित्येकांना कळलेला नसतो. तेव्हा ह्या दोन भावनांचा खरा…

Read More

मुक्त लैंगिक संबंध म्हणजे काय?

मुक्त लैंगिक संबंध म्हणजे काय? या संबंधांतून निर्माण होणाऱ्या समस्या|

मुक्त लैंगिक संबंध – आधुनिक युगात एक नवीन विचार प्रस्थापित होऊ पाहात आहे आणि पश्चिमेकडून आल्यामुळे आपल्याकडेही तो मान्य होण्याचा संभव आहे. हा विचार आहे मुक्त लैंगिक संबंध. मुक्त लैंगिक संबंध मान्य असलेल्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे लैंगिक…


आपले लैगिंक वर्तन कसे असावे?

लैंगिक वर्तन कसे असावे?|ही 2 पथ्ये पाळा|sex education in marathi|

काश्मीर और काश्मिरी पंडित (Marathi) Set of 6 Book  लैंगिक सुख घेताना आपले लैंगिक वर्तन सुसंस्कृतपणाचे आहे की असंस्कृतपणाचे,जबाबदारीचे की बेजबाबदारीचे आहे बळजबरीचे आहे की परस्पर संमतीचे आहे. ते ठरवण्यासाठी काही निकष शोधायचे आणि त्या…


लैंगिक शिक्षण

लैंगिक संबंधांविषयी समज गैरसमज|sex education in marathi

कामेच्छा (Sexual urge) तसेच कामपूर्तीची इच्छा (desire to satisfy the sexual urge) ही स्वाभाविक आहे, नैसर्गिक आहे. कामपूर्ती, लैंगिक सुख हा जीवनातील अनेक आनंदांपैकी एक आनंद आहे. एवढेच नव्हे, तर एक महत्त्वाचा आनंद आहे; पण…