Marathi story

ती वेश्या का झाली| marathi story

वेश्या का झाली ती? | Marathi story| marathi katha |

ती वेश्या का झाली ? तसं मला सोडून जायला तिला सहा महिने झाले होते. पण तिच्या सोबत घालवलेला क्षण मला सोडून जायला तयार नव्हते. सारख ती आणि तिच्या आठवणी मनाच्या खडकावर चिपकुन बसलेले.. विसर म्हणावं…

Read More

प्राचीन कथा

5 प्राचीन कथा|old ancient stories in marathi|

5 प्राचीन कथा|old ancient stories in marathi म्हातारपण आणि मृत्यूबद्दल अनेक समाजांमध्ये अनेककल्पित कथा किंवा मिथ्य रूढ असतात. त्यांचा अभ्यास फारअर्थपूर्ण ठरतो. अनेक कल्पित कथांमध्ये एक समान धागा असतो. तो म्हणजेकोणीतरी कोणाला तरी त्याचे तारुण्य…