Books review

Sapiens- Yuval Noah Harari – book review |सेपियन्स|

         Yuval Noah Harari  सांगतात की सुमारे एक लाख वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर मानवाच्या कमीत कमी 6 जाती राहत होत्या. पृथ्वी या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ग्रहावर सुमारे 3.8 अब्ज वर्षांपूर्वी काही रेणू एकत्र आले…

Read More